+372 5030104
Menüü
X

Meie võimekus ning võimalused

LAMMUTUSPROJEKT – TELLI SIIT!

Relss OÜ pakub:

 • Komplekset (võtmed kätte) lammutusteenust suurtest hoonetekompleksidest kuni väikseste abihooneteni.
 • Teostab kõiki lammutustöid (osaline või täielik lammutus
 • Aitame lammutusprojekti, lammutusloa ja kooskõlastustega

Tutvu ka meie teostatud töödega!

TÄISTEENINDUS

Pakume oma klientidele komplekset lammutusteenust koos keskkonda säästva ehitusjäätmete sorteerimisega ning teisaldamisega objektilt.

UTILISEERIMINE

Lammutusjäätmeid taaskasutusse suunates hoiame loodust ning teeme ka lammutamise oma kliendile võimalikult soodsaks. Ohtlikud jäätmed utiliseerime alati selleks ette nähtud jäätmekäitlusettevõttes.

TEENUSE HIND

Meie teenuste hind kujuneb objektipõhiselt vastavalt töö mahule ja keerukusele. Alati teeme töödele kalkulatsiooni, et klient teaks mida ostetud teenus sisaldab. Alati pakume Kliendile tasuta konsultatsiooni mida peaks arvestama lammutsutööde planeerimisel ja teostamisel.

 • Anname eelhinnangu kuidas planeerida lammutustöid, mida peaks arvestama ning toome välja vastavalt kliendi vajadustele parima lahenduse. Alati soovitame kasutada lammutustehnoloogiat, kus on võimalik suunata võimalikult palju jäätmeid taaskasutusse, et lammutuse hind oleks kliendile soodsam. Põhirõhk peab olema suunatud koheselt jäätmete liigiti kogumisele, et materjalid oleksid taaskasutuskõlbulikud.
 • Relss OÜ pakub alates 2017 aastast lammutusprojektide koostamist.
 • Aitame lammutusjärgsetes töödes: haljastustööd, korrastustööd ning ehitusplatsi ettevalmistööd uuteks ehitusteks. Lammutusjärgseteks töödeks võib ka lugeda jäätmekäitlust, mis on tegelikult lammutustööde hinnast kõige suurem kulu.

JÄÄTMETE KÄSITLUS

Vanametall – realiseeritakse vanametalli kokkuostu, millest saadava tulu kajastame ka hinnapakkumises

Puit – aknad, uksed, katusekandekonstruktsioonid, laudised – antakse üle tavapäraselt hakkepuiduks, korralikumad asjad suunatakse korduskasutusse.

Betoon, tellised ja kivimaterjal – purustatakse kivipurustajaga betoonkillustikuks/purustatud betooniks, mida saab kasutada tee-ehituses. Võimalik toota erinevaid fraktsioonie 0-32mm, 0-64mm, 0-90mm. Alates 2017 aastast anname meiepoolt toodetud materjalile kaasa sertifikaadi, mis tähendab et kivimaterjal ei ole enam Jäätmenimistus ja saab kasutada avalikel teede.

Lammutuspraht – sorteeritud lammutuspraht viiakse tavapäraselt konteinerites jäätmekäitlusettevõttele, kus omakorda sorteeritakse välja taaskasutamiseks sobiv materjal.

Ohtlikud jäätmed – eterniit, asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid ja bituumen, on enam levinud ohtlikud jäätmed lammutustöödes. Ohtlikud jäätmed viiakse spetsiaalsetes konteinerites vastavat luba omavale ettevõttele.

PAKUTAVAD LAMMUTUSTEENUSED

 • hoonete osaline või täielik lammutus
 • eramajade lammutus
 • tootmishoonete lammutus
 • lammutusjäätmete utiliseerimine
 • loomakasvatushoonete lammutus
 • lautade lammutus
 • sigalate lammutus
 • tööstushoonete lammutus
 • betooni purustamine
 • kivimaterjali purustamine
 • vundamendite lammutamine
 • betoonkillustiku/purustatud betooni tootmine
 • jäätmekäitlus

Lammutusobjektid

Võta julgelt ühendust

  ASUKOHT

  Relss OÜ tegeleb alates 2017 aastast jäätmekäitulusega Tartumaal, Aovere külas ,  kus võtame vastu betooni, tellise ja kivijäätmeid. Rendime ka jäätmete veoks erineva suurusega multilift konteinereid.

  KIVIMATERJAL

  Vastuvõetud kivimaterjalist toodame taaskasutatavat betoonkillustikku, mida saab kasutada teede-ehituses. Taaskasutatav kivimaterjal on väga heade omadustega oma tugevuse ning hinna-kvaliteedi suhte poolest

  KESKKONNALOAD

  Relss OÜ`le on Keskkonnaamet väljastanud registreerimistõendi JÄ/327335 jäätmete taaskasutamiseks ja JÄ/326505 jäätmete veoks üle terve Eesti Vabariigi.

  Võta julgelt ühendust

   Jäätmekäitlus

   KAEVETÖÖD

   Relss OÜ teostab kaevetöid roomikekskavaatoritega. Oleme teinud erinevas mahus töid alates lihtsate aukude kaevamisest lõpetades keerulisemate maastikuplaneeringutega. Meil on tööl pädevad ekskavaatorijuhid, kes teostavad ka kõige nõudlikuma kliendi soovi. Põhilisteks kaevetöödeks on kujunenud teede ja parklate rajamine, vundamendiaukude kaevamine, septikute paigaldus, vee- ja kanalisatsioonitrasside paigaldus ning planeerimistööd.

   PAKUTAVAD KAEVETÖÖD

   • Teede, platside ja parklate rajamine
   • Ajutiste juurdepääsuteede ehitamine
   • ehitusplatside ettevalmistus
   • vundamendiaukude- ja tiikide kaevamine
   • aluspõhjade ja platside ehitus
   • killustiku aluse ehitus
   • liiva aluse ehitus
   • vundamentide tagasitäide
   • planeerimistööd
   • haljastustööd
   • pinnase planeerimine
   • pinnase koorimine
   • pinnase teisaldus
   • tiikide kaevamine ja puhastamine
   • süvendustööd
   • kraavide kaevamine
   • kraavide puhastamine setetest
   • kändude juurimine
   • maaküttetorustiku paigaldus
   • kanalisatsioonitorustike paigaldus
   • septikute paigaldus
   • maaparandustööd

   Võta julgelt ühendust

    MASINAD

    Relss OÜ teostab kallurvedusid multilift-kalluri tüüpi veoautodega. Samuti on võimalik tellida karjäärkallureid veoskeemiga 6×4 ning poolhaagiskallureid pikemate vahemaade läbimiseks.

    KLIENDID

    Kallurvedude teenuseid osutame nii era- kui äriklientidele olenemata vedude mahust. Olgu selleks kas mänguväljaku jagu liiva erakliendile või tosin kallurit kruusa suurobjektile.

    TEENUS

    Kallurvedusid teostame nii teenustööna kui koos materjalide müügiga. Müüme kõiki Eestis saadaolevaid puistematerjale: killustik, ehitusliiv, täiteliiv, kruus, freesasfalt, muld, täitepinnas jne. (VAATA HINNAKIRJA)

    Võta julgelt ühendust

     Kallurveod

     Raskeveokitreiler kandevõimega kuni 33,5 tonni

     Ekskavaatorite transport

     Ehitustehnika transport

     Metsatehnika transport

     Võta julgelt ühendust